Programele de formare si-au atins tinta

Cele patru cursuri de formare profesionala organizate in cadrul proiectului “Sanse egale pentru cariere de succes” au fost bine primite de cursante. Competentele dobandite le vor ajuta cu singuranta in activitatea lor profesionala, spun coordonatorii proiectului, care analizeaza rezultatele proiectului.

Rodica PAPADOPOL, manager de proiect SIVECO Romania

In acest moment derulam in diferite regiuni de dezvoltare ale tarii seria de programe de formare profesionala continua compusa din 4 cursuri:

  • Competente Antreprenoriale
  • Manager
  • Manager Resurse Umane
  • Competente Informatice

Pana in prezent am finalizat 20 de sesiuni de curs in mai multe regiuni de dezvoltare: Bucuresti, Iasi, Cluj, Ploiesti, Constanta, urmand ca in saptamanile viitoare sa continuam si in celelalte regiuni de dezvoltare cu centrele de formare la: Brasov, Craiova, Timisoara.

Proiectul implementat in parteneriat de SIVECO Romania SA (Beneficiar), Academia de Studii Economice (Partener 1) si Mediafax (Partener 2) contine 3 activitati principale:

  1. Campanie de informare si crestere a constientizarii in intreprinderi privind egalitatea de gen si managementul diversitatii
  2. Campanie pt promovarea povestilor de succes ale femeilor aflate in functii de conducere
  3. Programe de formare profesionala adresate femeilor

 

Prof.univ.dr.ION VERBONCU  -  Responsabil implementare proiect - Academia de Studii Economice din Bucuresti


Implementarea Strategiei Europa 2020 vizeaza cateva domenii fundamentale, circumscrise celor trei aprioritati majore:

  • cresterea inovativa
  • cresterea durabila
  • crestere bazata pe incluziune sociala

Acestui ultim imperativ ii raspunde si Proiectul nostru, care va asigura perfectionarea unui numar de 800 de femei in managementul organizatiei (Programul MANAGER), managementul afacerilor (Programul COMPETENTE ANTREPRENORIALE) si managementul resurselor umane (Programul MANAGER RESURSE UMANE), autorizate CNFPA.

O analiza obiectiva a rezultatelor obtinute pana in prezent releva faptul ca aceste trei programe de perfectionare, cu durata de 48 de ore (16 ore de prelegeri si 32 de ore de aplicatii), au fost apreciate favorabil de participanti, atat in ceea ce priveste organizarea si adesfasurarea cursurilor, cat si din punct de vedere al competentelor dobandite.

Aria geografica acoperita de cele trei programe (formata din cele opt regiuni de dezvoltare),eterogenitatea cursantilor data de pregatirea profesionala diferita, preocuparile profesionale de asemenea diferite ale acestora necesita din partea corpului profesoral implicat in derularea fiecarui program o pregatire si aexperienta adecvate, care sa le permita transmiterea de cunostinte si formarea de aabilitati manageriale si iantreprenoriale variate. Apreciem ca, in cea mai mare parte, un astfel de obiectiv a fost atins, feed-back-ul primit de la participantefiind unul favorabil.

Implicarea beneficiarului – SIVECO – si a partenerului 2 – MEDIAFAX - , responsabila si consistenta pe parcursul aadesfasurarii cursurilor, a contribuit decisiv la reusita deplina a acestora.

 

Dana Vladoiu, Manager program  SIVECO Romania

Dinamica schimbarii in toate domeniile de activitate, caracteristica  definitorie a societatii informationale, imprima  programelor de formare continua o flexibilitate accentuata, adaptata la nevoile de fomare profesionala identificate pe piata fortei de munca. SIVECO Romania, ca furnizor de programe de formare continua in domeniul IT, se raporteaza la tehnologia moderna si la un set de valori care aduc plus valoarea procesului de instruire. Cursurile derulate in cadrul proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila imbina armonios  sistemul  bleanded learning – bazat atat pe formarea fata in fata cat si pe activitatile mediate de computer prin intermediul materialelor multimedia interactive – cu invatarea asincrona.  Astfel, competentele si abilitatile dobandite de participantii la programele de formare profesionala continua derulate de SIVECO Romania, in parteneriate public – private,  asigura succesul in cariera.

PARTENERI

Proiect derulat de SIVECO Romania, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi agenţia de presă Mediafax
AUTENTIFICARE

Imagine CAPTCHA
Introduceţi caracterele prezentate in imagine.

FORMULARE

În cadrul proiectului vor fi folosite toate tipurile de chestionare elaborate în contextual participării la evenimente, care vor pune accent pe indicatorii stabiliţi cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor personale. Impresiile participanţilor la diferite evenimente vor fi consemnate pe formularele special întocmite, macheta acestora fiind concepută pentru consemnarea tuturor datelor necesare realizării indicatorilor proiectului.