Amenzi mai mari pentru discriminare

Amenzi mai mari pentru discriminare

Amenzile date de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) ar putea creşte la sume între 1.000 şi 30.000 de lei, pentru discriminare faţă de o persoană fizică, şi respectiv între 2.000 şi 100.000 de lei, în cazul discriminării unui grup, potrivit unui proiect de OUG.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că a fost depăşită data-limită pentru transpunerea corectă şi completă în legislaţia naţională din România a Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, şi a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă.

Potrivit OG nr. 137/2000, se sancţionează prin amendă următoarele fapte: hărţuirea, victimizarea, condiţionarea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii şi discriminarea angajaţilor de către angajatori, în raport cu prestaţiile sociale acordate, pe baza apartenenţei acelei persoane respectiv angajaţilor la o anumită rasă, naţionalitate, origine etnică, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori pe baza vârstei, sexului, orientării sexuale sau convingerilor promovate de ei, discriminare prin refuzul acordării serviciilor publice administrative şi juridice, a accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică - alegerea medicului de familie, asistenţă medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgenţă sau alte servicii de sănătate, de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinţă, de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract, accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee si expoziţii, la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică, la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace, refuzarea acordării unor drepturi sau facilităţi.

La acestea se adaugă refuzarea accesului la sistemul de educaţie de stat sau privat, la orice formă, grad şi nivel, din cauza apartenenţei acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză, solicitarea unor declaraţii doveditoare ale apartenenţei acelei persoane sau acelui grup la o anumită etnie, care să condiţioneze accesul unei persoane sau unui grup de persoane la educaţie în limba maternă, orice îngrădiri pe criterii de apartenenţă la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată în procesul de înfiinţare şi de acreditare a instituţiilor de învăţământ înfiinţate în cadrul legislativ în vigoare, orice acţiuni constând în ameninţări, constrângeri, folosirea forţei sau orice alte mijloace de asimilare, strămutare sau colonizare de persoane, în scopul modificării compoziţiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a ţării sau a unei localităţi, orice comportament constând în determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau în îngreunarea condiţiilor de viata şi de trai cu scopul de a se ajunge la renunţarea la domiciliul tradiţional, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice din cauza apartenenţei la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauză, orice comportament manifestat în public, având caracter de propaganda naţionalist-şovină, de instigare la ura rasială sau naţională ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare.

Cum este prezentata discriminarea femeilor in mass media

Mass media cunoaste fenomenul de discriminare la locul de munca si il prezinta ori de cate ori este cazul. Aceasta este una dintre concluziile studiului “Discriminarea de gen la locul de muncă”,  realizat in cadrul proiectului FEMINA (Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse între femei şi bărbaţi – finanţat prin POSDRU).

Studiul – o analiză de media – a fost realizat de MediaImage pe baza a trei valuri de monitorizare în perioada 5-25 septembrie 2011, 1-21 martie 2012, 1-21 august 2012, a 10 cotidiene (5 centrale și 5 locale), 10 canale TV naționale și 5 site-uri alese în funcție de trafic și profil. Materialele presei scrise, TV și online au fost evaluate calitativ, urmărindu-se tema abordată și atitudinea jurnaliștilor în raport cu aceasta. Obiectivul analizei de conținut îl reprezintă identificarea în materialele de presă monitorizate a temei generale “Discriminarea de gen la locul de muncă”, a tipurilor și criteriilor de discriminare, a atitudinii jurnaliștilor în legatură cu tema generală, precum și evaluarea impactului potențial asupra audienței.

Au fost procesate în total circa 18.000 de materiale din presa scrisă și aproximativ 3.000 de ore de flux TV.

În urma studiului se remarcă predilecția jurnaliștilor pentru abordarea temei prin materiale de informare concentrate pe redarea de cazuri individuale.

Un fapt demn de semnalat este că suporturile media au o atitudine puternic împotriva discriminării femeilor la locul de muncă, remarcându-se o scădere a numărului de materiale cu potențial discriminator de la un val de monitorizare la altul.

Studiul integral poate fi găsit pe site-ul proiectului Femina România, www.feminaromania.ro.

Proiectul “FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen” este coordonat de S.C. Blockbuster Media S.R.L., în calitate de solicitant, împreună cuAsociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) și Institutul Național pentru Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR) în calitate de parteneri.Detalii despre proiect, pe www.feminaromania.ro

 

Rezultatele evaluărilor privind discriminarea de gen din Ministerul Afacerilor Interne

Stroe: Nu există o tendinţă de manifestare a unor acte de hărţuire şi discriminare la nivelul MAI (Imagine: Bogdan Stanescu/Mediafax Foto)

Stroe a spus că au fost evaluate aproximativ 70 la sută dintre toate persoanele de sex feminin din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), ceea ce, în opinia sa, este un procent relevant pentru a trage concluzii.

În ceea ce priveşte Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), Stroe a spus că din studiu se desprinde concluzia potrivit căreia nu există o tendinţă de manifestare a unor acte de hărţuire şi discriminare, precizând că, la un total de 52.000 de angajaţi, "două-trei cazuri nu înseamna nimic". Ministrul a subliniat însă că este vorba despre o chestiune gravă şi dacă există un singur caz de acest fel şi că trebuie luate măsuri disciplinare şi de sesizare a Parchetului.

În acelaşi context, Radu Stroe a mai spus că vor fi luate două tipuri de măsuri, cu caracter de politici publice şi, respectiv, organizatorice.În ceea ce priveşte măsurile cu caracter de politici publice, demnitarul a spus că va fi creat un mecanism instituţional de semnalare a cazurilor de hărţuire sau discriminare care să fie din afara sistemului. Potrivit lui Stroe, prin această măsură, sergentul, agentul, nu va mai avea obligaţia să raporteze pe cale ierarhică un caz de hărţuire sau discriminare, aşa cum se întâmpla până acum. O altă măsură cu caracter de politică publică va fi proiectarea şi implementarea la nivelul MAI a unui sistem de avertizare timpurie a cazurilor de acest fel.

În privinţa măsurilor de organizatorice, de management instituţional, Stroe a spus că va fi desfăşurată o campanie de informare la nivelul structurilor din MAI, astfel încât "toată lumea să ştie că trebuie să fie respectată şi să sesiseze dacă nu este respectată". Alte măsuri din această categorie, a adăugat ministrul, se referă la organizarea de sesiuni de pregătire pentru prevenirea discriminării, precum şi la realizarea unui studiu amplu pe baza căruia să poată fi construite alte politici publice şi să fie corectat ce există în statutul MAI.

"Am greşit că nu am făcut acest lucru până acum", a mai spus Radu Stroe.

În urmă cu trei săptămâni, Ministrul Afacerilor Interne a dispus o serie de controale la inspectoratele judeţene de poliţie cu privire la respectarea principiilor de etică şi deontologie profesională, pentru a fi identificate şi sancţionate practici discriminatorii în raport cu angajatele şi alte aspecte neconforme.

Oficiali ai Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) anunţau atunci că toate femeile care lucrează în Poliţie vor fi intervievate de psihologii şi sociologii IGPR şi vor completa un chestionar elaborat de specialişti, în care vor răspunde la întrebări legate de eventuale acte de hărţuire ori discriminare pe criterii sexuale.

Controalele dispuse de Stroe au venit în urma scandalului declanşat în decembrie 2012, când poliţista Melania Renghea de la Poliţia Balş şi fostul său superior Gheorghe Barbu au ajuns la spital după ce femeia, care susţine că poliţistul ar fi violat-o, l-a înjunghiat pe acesta de mai multe ori în abdomen.

Radu Stroe (Imagine: Gabriel Petrescu/Mediafax Foto)

 

Proiectul de lege pentru combatarea discriminarii de gen

Deputatul PSD Ana Birchall a înregistrat la Camera Deputaților propunerea de modificare a Legii nr 202/2002, cu modificările și republicările ulterioare, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.

”Prin proiectul depus la Camera Deputaților îmi doresc în primul rând o armonizare deplină a legislației românești cu cea europeană din domeniu. Este un proiect la care țin, nu doar pentru că sunt o reprezentantă a femeilor, dar și pentru că aplicarea a unui număr cât mai mare din recomandările europene sau din modelele altor state membre UE poate contribui la îmbunătățirea vieții femeilor în această perioadă de criză. Toate datele cercetărilor efectuate la nivel european au arătat că principalele victime ale crizei economice au fost femeile, indiferent dacă ne referim la salarizare, la găsirea unui loc de muncă, la păstrarea locurilor de muncă aparținând femeilor, la promovarea în funcții de decizie” a spus deputatul PSD.

Proiectul de lege este consecința firească a unui demers public al proiectului FEMINA România. Deputatul PSD Ana Birchall a mulțumit atât FEMINA România, societății civile dar și parlamentarilor care susțin inițiativa sa.

”Mulțumesc FEMINA România pentru inițiativa de a ne provoca să imbunătățim spațiul legislativ privind combaterea discriminării de gen, pentru contribuțiile și sfaturile de substanță primite în perioada de elaborare a proiectului de lege. Numărul mare al celor care au semnat pentru modificarea legislației, 78 de parlamentari deopotrivă femei și bărbați, îmi arată că mentalitățile din România s-au modificat substanțial în ultimii ani. Aștept ca legea să fie votată cât mai curand în Parlament!” a încheiat Ana Birchall.

Proiectul FEMINA ROMÂNIA are ca obiectiv principal consolidarea principiului egalităţii de şanse şi de gen la nivelul societăţii civile pentru o mai bună promovare a femeilor pe piaţa muncii, conştientizarea drepturilor egale, depăşirea stereotipurilor culturale şi prezentarea unei imagini corecte şi nediscriminatorii a femeii în societate.

Proiectul “FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen” este coordonat de S.C. Blockbuster Media S.R.L., în calitate de solicitant, împreună cuAsociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) și Institutul Național pentru Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR)în calitate de parteneri.Detalii despre proiect, pe www.feminaromania.ro

PARTENERI

Proiect derulat de SIVECO Romania, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi agenţia de presă Mediafax
AUTENTIFICARE

Imagine CAPTCHA
Introduceţi caracterele prezentate in imagine.

FORMULARE

În cadrul proiectului vor fi folosite toate tipurile de chestionare elaborate în contextual participării la evenimente, care vor pune accent pe indicatorii stabiliţi cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor personale. Impresiile participanţilor la diferite evenimente vor fi consemnate pe formularele special întocmite, macheta acestora fiind concepută pentru consemnarea tuturor datelor necesare realizării indicatorilor proiectului.