Proiectul “Sanse egale pentru cariere de succes” faciliteaza accesul pe piata muncii a peste o mie de femei

Semnalam incheierea proiectului european Şanse egale pentru cariere de succes”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 - „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. 

În cadrul conferinţei de închidere care a avut loc in data de 29 august 2013 in sala Virgil Madgearu din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, au fost prezentate activităţile şi rezultatele obţinute, precum şi obiectivele pe care echipa de proiect îşi propune să le obţinăîn perioada de sustenabilitate.

Proiectul a debutat în septembrie 2010 şi a avut ca obiectiv general creşterea oportunităţilor de angajare a femeilor şi accesul egal la ocupare prin conştientizarea principiului egalităţii de şanse la nivelul intreprinderilor private.

Proiectul contribuie la:

 • realizarea obiectivului general al POSDRU: “Dezvoltarea capitalului uman si de facilitare a accesului pe piata muncii a 1.650.000 de persoane”, pentru ca promoveaza o piata inclusiva a muncii si locuri de munca in care drepturile femeilor sunt respectate.
 • realizarea obiectivului Axei prioritare 6 pentru ca faciliteaza accesul pe piata muncii a femeilor prin  promovarea unor masuri de asiguarare a egalitatii de sanse in intreprinderi, prin constientizarea drepturilor egale si prin formare profesionala continua.
 • dezvoltarea unei societati inclusive si coezive prin promovarea povestilor de succes ale femeilor.
 • realizarea obiectivului DMI 6.3: “Dezvoltarea si promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in societatea romaneasca” pentru ca dezvolta oportunitatile de angajare ale femeilor, inclusiv cele din grupurile vulnerabile, si ajuta la constientizarea principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii civile.

Proiectul s-aimplementat în 8 regiuni:Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, în 8 centre de informare şi training: Bucureşti, Braşov, Cluj, Timişoara, Craiova, Ploieşti, Constanţa, Iaşi.

Proiectul a fost structurat pe trei activitaţi majore:

 • Campanie de informare privind egalitatea de gen şi managementul diversităţii, implementata in parteneriat de catre SIVECO Romania şi MEDIAFAX, începand cu 1.09.2011
 • Campanie pentru promovarea poveştilor de succes ale femeilor aflate in funcţii de conducere, implementata in parteneriat de catre SIVECO Romania şi MEDIAFAX, începand cu 1.01.2011
 • Programe de formare profesionalăadresate femeilor, implementate in parteneriat de catre SIVECO Romania şi Academia de Studii Economice din Bucuresti începand cu1.03.2011

Prezentam cateva dintre momentele cele mai importante din derularea acestor trei activitati:

 • În mai 2011 a avut loc lansarea oficială a Ghidului privind integrarea egalităţii de şanse în politicile întreprinderilor ce cuprinde analiză legislativă, instrumente de lucru, exemple de bune practici dezvoltate la nivel naţional şi internaţional pentru asigurarea egalităţii de şanse. Ghidul este, de asemenea, un instrument pentru departamentele de resurse umane din cadrul companiilor româneşti în asigurarea de şanse egale. Acesta a fost publicat în 5000 de exemplare, fiind distribuit întreprinderilor, Camerelor de Comerţ şi Industrie, partenerilor sociali din fiecare regiune.
 • În cadrul celor 16 seminarii organizate în fiecare dintre cele 8 Regiuni de Dezvoltare au participat femei - manageri de resurse umane şi femei cu funcţii de decizie din întreprinderi si au fost dezbătute subiectul egalităţii de şanse şi instrumentele pentru asigurarea acesteia propuse de ghid. Au fost abordate teme precum dezvoltarea unei cariere de succes pentru femei, programe de lucru flexibile pentru femei, maternitatea şi drepturile asociate, prevenirea şi combaterea hărţuirii sexuale la locul de muncă, măsuri care conduc la creşterea încrederii în sine a femeilor.
 • Au fost organizate 8 conferinţe de lansare a campaniei de promovare a poveştilor de succes ale femeilor şi a cărţii “Cariera - substantiv feminin”, carte ce conţine poveştile a 32 de femei de succes, publicată şi distribuită în 4000 de exemplare.
 • Peste 1000 de femei au fost instruite pentru cele 5 programe de formare din care peste 98,27% au obţinut certificări. Dintre acestea 84 de femei din regiunea Bucureşti - Ilfov au participat la cursul de calificare “Operator introducere, prelucrare şi validare date”, autorizat de Autoritatea Naţională de Calificări (ANC), iar 100% dintre participantele la acest curs au fost certificate.

Rezultatele proiectului sunt:

 • Drepturile femeilor in privinta tratamentului egal si nondiscriminarii sunt respectate intr-o mai mare masura in cadrul intreprinderilor private din Romania.
 • Femeile cu functii de decizie din intreprinderi constientizeaza necesitatea aplicarii la locul de munca a unor instrumente pentru asigurarea egalitatii de sanse si se implica in imbunatatirea politicilor interne ale intreprinderilor privind egalitatea de sanse.
 • Cresterea increderii in sine a femeilor si a posibilitatii reconcilierii carierei cu viata de familie, in urma explorarii povestilor de succes ale femeilor aflate in functii de conducere .
 • Reducerea stereotipurilor privind rolul social al femeii prin diseminarea povestilor de succes ale femeilor aflate in functii de conducere;
 • Cresterea gradului de ocupare al femeilor si accesul lor la locuri de munca mai multe si mai bune, prin implementarea instrumentelor de asigurare a egalitatii de sanse in intreprinderi si prin promovarea atuurilor femeilor aflate in functii de decizie.

Vizibilitatea, transparenţa, informarea şi promovarea acestui proiect au fost permanent asigurate prin intermediul portalului realizat în cadrul proiectului: www.carierepentrufemei.ro

“Ne bucurăm să încheiem cu rezultate foarte bune acest proiect şi că prin obiectivele sale de informare şi formare profesională, am reuşit să contribuim pe parcursul celor 3 ani de implementare şi la prioritatea privind eliminarea stereotipurilor de gen şi independenţă economică individuală pentru femei şi bărbaţi”, a declarat Rodica Papadopol, Manager de proiect, SIVECO Romania. 

Imagini aici