SUSTENABILITATE

“Toate cele trei activitati ale proiectului sunt generatoare de sustenabilitate, dupa cum urmeaza: Grupul de lucru creat pentru implementarea A1 isi va putea continua functionarea si dupa finalizarea proiectului, continuandu-si misiunea sau abordand noi obiective si tehnici in vederea promovarii egalitatii de sanse pentru femei. 
 
De asemenea, ghidul redactat va putea fi diseminat in diverse formule (fizice sau electronice) si dupa finalizarea activitatii si a proiectului, continuand sa genereze efecte benefice. 
Lectiile interactive realizate, precum si portalul web vor fi utilizate in continuare de solicitant si de parteneri, atat in organizatiile proprii, cat si in noi parteneriate incheiate. Faptul ca sunt implicati manageri de resurse umane (RU) va asigura perpetuarea filosofiei proiectului si integrarea obiectivelor si rezultatelor acestuia in strategiile de RU de la nivelul intreprinderilor.
 
Prin A2 se asigura diseminarea povestilor de succes ale femeilor din functii de conducere, inclusiv prin intermediul campaniilor TV. In acest fel, se vor obtine doua rezultate vizand sustenabilitatea proiectului: femeile implicate profesional vor deveni mai motivate in a se afirma si in a prelua modelele de succes prezentate, iar la nivelul organizatiilor se va crea un set pozitiv in ceeace priveste promovarea femeilor in functii de conducere si incurajarea lor in dezvoltarea carierei. 
Implementarea A3 este generatoare de sustenabilitate prin obiectivul si rezultatele sale, adica prin aceea ca ofera femeilor din grupul tinta posibilitatea imbogatirii bagajului de cunostinte si abilitati necesare in dezvoltarea carierei si in ascenderea spre functii de conducere, prin accesul liber la programe de formare profesionala continua in domeniul managementului si utilizarii TIC, inclusiv in activitatea de management.
 
De asemenea, prin faptul ca se vizeaza includerea in grupul tinta a femeilor apartinand grupurilor vulnerabile, impactul proiectului va fi cu atat mai benefic. Combaterea stereotipiilor sociale in ceea ce priveste accesul femeilor in functii de conducere, dar si a integrarii in organizatii a femeilor apartinand grupurilor vulnerabile asigura generarea unor efecte pozitive vizibile si pe termen lung. Pentru implementarea proiectului nu se solcita finantari suplimentare, bugetarea resurselor necesare fiind realizata realist si vizand un raport optim cost-beneficiu. 
 
Ulterior implementarii, toate actiunile vizand continuarea initiativei vor fi sustinute financiar de parteneri, din fonduri proprii sau prin parteneriate strategice incheiate cu organizatii sau cu autoritati interesate de aceasta tematica. Proiectul are o adresabilitate foarte larga, ceea ce inseamna ca ideea de proiect, structura de activitati sau obiecivele propuse pot fi preluate cu usurinta si transferate in alte organizatii, domenii economico-sociale sau regiuni. Astfel, se pot gandi parteneriate public-private prin care femeile sa fie sustinute si formate pentru a se implica in functii de conducere, sau initiativa poate fi preluata si replicata in domenii la nivelul carora ponederea femeilor in management este mica. Ideea de proiect poate fi integrata in strategiile nationale privind respectarea egalitatii de sansa intre barbati si femei, in obiectivele de lucru ale organizatiilor non-profit care activeaza in aceasta sfera, dar si in strategiile de RU ale diverselor organizatii sau structuri, inclusiv publice.”